የትርጉም ስራ አገልግሎት

ETHIOTRANS

የትርጉም ስራ አገልግሎት

ውክልናዎ  በአለም አቀፍ  መንግስታዊም  ሆነ ህዝባዊ ድርጅቶች ተቀባይነት እንዲኖረው  በእንግሊዘኛ  ይተረጎማል