የጣት አሻራ

የጣት አሻራ ማንሳት

የጣት አሻራ

በካሊፎርናያ  ግዛት የፍትህ  ከፍል  የተሰጠን  ለዮ  ፍቃድ  ለኢትዮጵያ ፓስፖርትና  ለትውልድ ኢትዮጵያን  ካርድ  ማመልከቻ  የሚሆን  የጣት  አሻራ  ማንሳት ያስችለናል