የውክልና የሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት

የውክልና የሰነድ ማረጋገጥ አገልግሎት

የፍ/ቤት ውሳኔዎችና የህግ ነክ ጉዳዮችን የሚመለከቱ ሰነዶችን ፣ የትምህርት፣ የልደት፣ የጋብቻ፣የመንጃ ፍቃድና የመሳሰሉትን ማረጋገጥ