የገቢ ታክስ ማዘጋጀት እገልግሎት

የገቢ ታክስ ማዘጋጀት እገልግሎት

Date:11 Dec, 2016

የገቢ ታክስ ማዘጋጀት እገልግሎት

የታክስ  አገልግሎት  የምንሰጠው ከየቦታክስ ጋር ሲሆን    ድርጅታችን  ታክስ ለማዘጋጀት  በ አሜሪካ  የፈድራል መንግስት እና  በካሊፎርያ  ግዛት መንግስት  ልዩ

ፈቃድ አግኝተን  የምንሰራ  ነን ።  ድርጅታችን  እናንተን ለማስተናገድ አመቱ ሙሉ  ክፍት  ስንሆን  ታክስዎትን  ለኢምግሬሽንም  ሆነ ለሌላ  ጉዳይ  ከፈለጉት አመቱ  ሙሉ ክፍት  ነን ::

 

Powered by YEBBOTAX.

IRS approved eFile provider

California State Approved Certified  Tax prepare

Expert on W-2s, 1099K, 1099MICS . Best place for tax payers who are in Taxi driving, Uber and Lfyt drivers

Free Covered California Enrollment by Covered California Certified Enrollment Assistant